Volební program 2018-22

Volební období 2018 – 2022

Program ODS Kopřivnice

 

ROZVÍJÍME NAŠE MĚSTO

…stojí za to tady žít!


 

Naše priority:


Kvalitní infrastruktura 

 • realizace rekonstrukce centra města
 • podpora individuální bytové výstavby a výstavby nových bytových domů
 • pokračování v odkanalizování ve městě a místních částech
 • rozvoj chytrých ekologických technologií
 • budování nových parkovacích ploch
 • podpora stavby Obchvat Vlčovic (silnice I/58)
 • podpora dopravního spojení na průmyslový areál Mošnov a letiště
 • další rozvoj cyklostezek s napojením na regionální trasy
 • bezpečná doprava

 Pestrý život   (ve městě a místních částech)

 • pokračování v modernizaci sportovišť v Kopřivnici a místních částech, rozvoj komplexu sportovišť pod Červeným kamenem (další úpravy letního koupaliště, rekonstrukce letního stadionu, atd.)
 • celková revitalizace Kulturního domu Kopřivnice, úpravy KD v Mniší
 • podpora technického vzdělávání
 • dokončení úprav v parku Edvarda Beneše
 • podpora podmínek pro rozvoj turistiky a muzejnictví
 • využití odkazu významných rodáků pro rozvoj cestovního ruchu
 • využití bývalé ZŠ Náměstí na Městskou knihovnu a vzdělávání
 • podpora farmářských trhů ve městě

Přívětivé veřejné služby

 • podpora výstavby Domova pro seniory v Kopřivnici
 • zavedení systému vícestupňového bydlení v městských bytech
 • volnočasové aktivity pro seniory, podpora mezigeneračních aktivit
 • podpora služby senior taxi ve městě a místních částech
 • vysoká kvalita služeb Městského úřadu
 • intenzivní protidrogová prevence
 • spolupráce s Městskou policií a Policií ČR na zvyšování bezpečnosti
 • rozšiřování kamerového systému na exponovaná místa

Náš volební program detailně


Kvalitní infrastruktura

Realizace rekonstrukce centra města

 • realizace rekonstrukce veřejného prostranství mezi Kulturním domem a ulicí Štefánkovou

Podpora individuální bytové výstavby a výstavby nových bytových domů

 • podpora individuální bytové výstavby na soukromých pozemcích
 • developerské projekty k zainvestování infrastruktury pro výstavbu RD i bytových domů
 • zpřístupnění městských pozemků v lokalitě Dolní Roličky pro výstavbu RD

Pokračování v odkanalizování ve městě a místních částech

 • zahájení výstavby splaškové kanalizace ve Vlčovicích a Mniší
 • prověření rizika jejího napojení na kanalizační řád Lubina
 • příprava odkanalizování zbývajících částí města
 • svedení dešťových vod v lokalitě Lubina – Holota do řeky Lubiny

Rozvoj chytrých ekologických technologií

 • podpora rozvoje chytrých technologií (veřejné WIFI, chytré lavičky ve městě a místních částech – možnost dobíjení mobilu, WIFI, …)
 • nabíjecí stanice pro elektrokola, elektromobily, …
 • úsporné ekologické veřejné osvětlení
 • interaktivní informační panely ve městě a místních částech

Budování nových parkovacích ploch

 • zlepšení podmínek pro parkování na sídlištích
 • výstavba nových parkovišť na vytipovaných plochách

Podpora stavby Obchvat Vlčovic (silnice I/58)

 • podpora stavby obchvatu Vlčovic (silnice I/58) včetně napojení průmyslové zóny a místních částí
 • bezpečnost provozu na silnici I/58 v Lubině a Vlčovicích

Podpora dopravního spojení na průmyslový areál Mošnov a letiště

 • elektrifikace železniční trati Sedlnice – Štramberk
 • rychlé dopravního spojení do Průmyslové zóny Mošnov a letiště

Další rozvoj cyklostezek s napojením na regionální trasy

 • prodloužení cyklostezky směr Vlčovice – Lichnov – Frenštát pod Radhoštěm
 • výstavba cyklostezky z Kopřivnice na Závišice – Paseky, směr Rybí, NJ
 • doplnění odpočívadel na stávajících cyklostezkách

Bezpečná doprava

 • postupná rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce
 • výstavba nového chodníku a přechodu pro chodce na ulici Záhumenní u ZŠ Alšova
 • nový chodník a přechod na ulici Severní


Pestrý život ve městě a místních částech

Pokračování v modernizaci sportovišť v Kopřivnici a v místních částech, včetně opravy letního koupaliště a rozvoje komplexu sportovišť pod Červeným kamenem

 • oprava bazénů a sociálního zázemí na koupališti
 • vybudování toboganu, skluzavek, houpaček, lanového centra
 • rekonstrukce hlavní plochy letního stadionu a tribuny
 • provoz kempu a letního kina – koncerty, táborové akce

Celková revitalizace Kulturního domu Kopřivnice a zahájení úprav Kulturního domu v Mniší

 • modernizace Kulturního domu v Kopřivnici
 • úprava Kulturního domu v Mniší
 • podpora kulturních akcí v těchto kulturních zařízeních (plesy, letní večery, výstavy, …)

Podpora technického vzdělávání – vybudování polytechnického centra

 • vybudování polytechnického centra – vznik malého světa techniky
 • vzájemná spolupráce města, firem, podnikatelů a škol za účelem zlepšení technického povědomí a vzdělání mládeže
 • Kopřivnické dny techniky
 • podpora akcí na rozvoj technického vzdělávání (Beskyd model kitshow, Řemeslo má zlaté dno, prezentace výsledků automobilů TATRA v Rallye Paříž – Dakar)
 • spolupráce s Moravskoslezským krajem při výstavbě nového muzea nákladních automobilů v areálu Tatra Trucks a.s.

Dokončení revitalizace parku Edvarda Beneše a využití Ringhofferovy vily ke kulturním akcím

 • dokončení revitalizace parku Edvarda Beneše včetně Ringhofferovy vily
 • pořádání přednášek, výstav, letních tanečních večerů v těchto prostorách
 • široké a efektivní využití nové obřadní síně
 • podpora vzniku stylové restaurace-kavárny v suterénu vily

Využití bývalé ZŠ Náměstí pro umístění Městské knihovny a dalších možností vzdělávání

 • úprava a modernizace prostor pro umístění Městské knihovny
 • část prostor k využití pro Základní umělecké školy
 • vybudování přednáškového sálu, čajovny, příp. literární kavárny pro relaxaci
 • pro starší občany – univerzita třetího věku
 • využití půdních prostor na „malý svět techniky“, polyfunkční galerii, výstavu loutek Loutkového divadla atd.

Podpora rozvoje turistiky v Kopřivnici a okolí 

 • výstavba a rekonstrukce turistických tras s relaxačními koutky pro odpočinek všech věkových skupin
 • navázání na historii Kopřivnice – údolí mlýnků, rozcestí čarodějnic, Raškův kámen, vyhlídky…
 • zlepšení informovanosti o sportovních a kulturních aktivitách města
 • výraznější propagace města a jeho nabídky prostřednictvím Lašské brány Beskyd, DM Beskydy –Valašsko, KUDY Z NUDY.CZ, …
 • spolupráce s Tatra Trucks a.s. – realizace zázemí na přehradě (sociální zázemí, šatny, informativní tabule, lavičky, mapy, …)

Využití odkazu kopřivnických rodáků a významných osobností

 • Běh rodným krajem Emila Zátopka (BRKEZ)
 • zvýraznění osobnosti rodáka Zdeňka Buriana
 • organizace akcí připomínajících osobnosti Hanse Ledwinky a cestovatelů Zikmunda a Hanzelky
 • modernizace výstavních prostor v Muzeu Fojtství, pořádání kulturních akcí, výstav, setkání osobností a rodáků

Podpora farmářských trhů ve městě

 • aktivní podpora místních a okolních farmářů
 • příprava podmínek pro výběr vhodných prostor a jejich vybavení pro trhy
 • podpora soutěží o zajímavé produkty
 • farmářské bedýnky 

Přívětivé veřejné služby 

Podpora výstavby Domova pro seniory v Kopřivnici

 • spolupráce s Moravskoslezským krajem na výstavbě a provozu Domova pro seniory v Kopřivnici

Zavedení systému vícestupňového bydlení v městských bytech

 • systém víceúrovňového bydlení pro různé skupiny obyvatel  v městských bytových domech

Volnočasové aktivity pro seniory, podpora mezigeneračních aktivit

 • podpora činnosti univerzity třetího věku
 • spolupráce Klubu seniorů s DDM, ZUŠ a dětským zastupitelstvem
 • organizace dalších vzdělávacích a praktických cvičení pro seniory (sebeobrana, počítačová gramotnost, …)

Podpora služby senior taxi ve městě a místních částech

 • finanční podpora provozu senior taxi především pro místní části Lubina, Mniší a Vlčovice a ve městě

Vysoká kvalita služeb Městského úřadu

 • trvalé zvyšování služeb Městského úřadu, rozsahu a kvality služeb společnosti Slumeko s.r.o. (četnost svozu odpadů, nádoby na třídění odpadů k RD, …)
 • rozšíření kabelové sítě televize a internetu včetně optiky do okrajových částí města a místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice

Intenzivní protidrogová prevence

 • podpora účinné protidrogové prevence ve školách
 • podpora terénní služby na území města

Spolupráce s Městskou policií a Policií ČR na zvyšování bezpečnosti

 • rozvoj dalších forem spolupráce Městské policie a Policie ČR,
 • realizace prezentačních akcí práce Integrovaného záchranného systému – Hasiči, Policie ČR, Rychlá záchranná služba, Městská policie
 • vzdělávací programy pro Základní školy v oblasti bezpečnosti a prevence

Rozšiřování kamerového systému na exponovaná místa

 • rozšíření kamerového systému na exponovaná místa na základě požadavků občanů

 

About

Comments are closed.